How do you train for the military

Translation of "askeriye" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Askeriye, bir sürü şeyi yapabilmen için seni eğitecek.
Resmi olmayan işler özel olarak finanse edilir ve kayıtlara girmez, ama her resmi NID hareketi Pentagon'da aynı askeriye gibi dosyalanır.
Unofficial things are privately funded and not documented, but official NID actions are to be submitted to the Pentagon, such as at the military.
Söylediklerimi yanlış anlamayın bay Van Rees ama askeriye size yaramış.
} If I have a comment Mr. van Rees. The military made a handsome man of you.
Neden askeriye kendi pilotlarından birini kaçırsın ki?
Why would the military kidnap one of your own pilots?
Eminim, biz burada konuşurken askeriye ayarlamaları yapıyordur.
Belki de bu sinir gazını askeriye uretmedi.
Well, maybe that nerve gas didn't work from the military created.
Bu alışılmamış bir karışım, hatta askeriye nazaran bile.
That's an exotic mix, even for the military.
Bir kömürlükte yaşıyor, ve tüm askeriye onun etrafında.
He lives in a bunker, a full one army about him.
Hatırlıyor musun, sen çocukken seni askeriye limanına götürürdüm.
Do you remember how I love you the big ones Schiffé at the port showed?
Aslında, askeriye Albay Budahas konusunda hiçbir yorum yapmadı.
In fact, there is absolutely no information about Colonel Budahas.
Eğer başarabilirsem, askeriye kendi işine geri dönecekti.
Bahse girerim askeriye 50 yıl önce başladığı işi hiç bırakmadı.
Modern askeriye insanları vurmaktan biraz daha fazlası.
Halk Cephesi gibisin askeriye gibi, herkes gibi.
The front popular is like you, like the military, like everyone:
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactless or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 84. Exact: 84. Elapsed time: 86 ms.